మానవాళికి భగవద్గీత నేర్పించే 10 జీవిత పాఠాలు.. ప్రపంచ తాత్విక గ్రంధం మనకు ఏం బోధిస్తుందంటే..

మానవాళికి భగవద్గీత నేర్పించే 10 జీవిత పాఠాలు.. ప్రపంచ తాత్విక గ్రంధం మనకు ఏం బోధిస్తుందంటే..

వైదిక ధర్మం లేదా సనాతన హిందూ ధర్మంలో మానవాళికి ఉపకరించే అనేక గ్రంధాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో భగవద్గీత ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన గ్రంధమని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోనక్కరలేదు. హిందువులకు పవిత్ర గ్రంథంగా పరిగణించే భగవద్గీత.. మహాభారతంలోని ఒక చిన్న సన్నివేశం.. ఇంకా వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే పాండవులలో మూడోవాడైన అర్జునిడికి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు మధ్య జరిగిన ప్రశ్నోత్తరాల సంభాషణ. కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే కొద్ది నిముషాల ముందు అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి సంశయిస్తాడు. అర్జునుడి రథసారథిగా ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు, అతని సంశయాలు, సంఘర్షణలను నివృత్తి పరిచేందుకు చెప్పిన మాటల సమాహారమే భగవద్గీత. మానవుడి జీవితంలో ఎదురయ్యే వివిధ ఘట్టాలు, వాటి వెనుక ఉన్న కారణాలు వంటి వాటి గురించి శ్రీకృష్ణుడు గీతలో ప్రస్తావిస్తాడు.

గీతలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఎన్నో జీవిత పాఠాలను బోధిస్తాడు. ఈ జీవిత పాఠాలు క్రియ (కర్మ), జ్ఞానం (జ్ఞానం), భక్తి (భక్తి) అనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రతి వ్యక్తి ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఉంటాడనే వాస్తవాన్ని గీత అంగీకరిస్తుంది. కొంతమంది వ్యక్తులు మరింత ప్రతిబింబించే మేధావిగా ఉండవచ్చు, మరికొందరు ప్రభావవంతంగా, భావోద్వేగాలతో నిమగ్నమై ఉండవచ్చు మరియు కొందరు చర్యతో నడిచే వ్యక్తులు కావచ్చు. అయితే గీత ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిత్వానికి సరిపడే విధంగా ప్రేరణనిస్తుంది. ఈ ప్రేరణ మనం మన జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా జీవించడానికి ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది.

భగవద్గీత ఆధారంగా మనం నేర్చుకునే అంశాలు..
1. మన కర్తవ్యం, మన బాధ్యతలే మన ధర్మం.
2. ఏది జరిగినా అంతా మంచికే జరుగుతుంది.
3. మానవ శరీరం మన ఆత్మకు వస్త్రంల లాంటిది.
4. మరణం అనేది కల్పన మాత్రమే
5. కర్మ నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు.
6. కష్ట సమయాలు మనలోని ఉత్తమ లక్షణాలను బయటకు తెస్తాయి.
7. నరకానికి మూడు ద్వారాలు- కోపం, కామం, దురాశ.
8. మానవుడు నమ్మకం ద్వారా జన్మించాడు. ఇంకా అతను తాను నమ్మినట్లుగానే ఉన్నాడు.
9. కష్టపడడం వరకే మన చేతుల్లో ఉంటుంది. కానీ దాని ఫలితం మన వశానికి అతీతంగా ఉంటుంది.
10. సత్యం ఎప్పటికీ నాశనమవ్వదు.

Please follow and like us:
భక్తి వార్తలు