పాలిస్తున్న మేకపోతులు.. హార్మోన్ల ప్రభావమన్న డాక్టర్లు
జాతీయం వార్తలు

పాలిస్తున్న మేకపోతులు.. హార్మోన్ల ప్రభావమన్న డాక్టర్లు

మధ్యప్రదేశ్ బుర్హానాలోని ప్రైవేట్ మేకల పెంపకం, శిక్షణ, పరిశోధన కేంద్రం దేశంలో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. నాలుగు భిన్నమైన జాతులకు చెందిన మగ మేకలు.. ప్రస్తుతం పాలు ఇస్తుండటం ఆసక్తిగా మారింది. తమ దగ్గర పది నుంచి పన్నెండు వరకు జాతుల మేకలు ఉన్నాయన్నారు .. పరిశోధన కేంద్రానికి చెందిన…