సింగిల్ టేక్ లో శింబు సిక్స్ మినిట్స్ షాట్

సింగిల్ టేక్ లో శింబు సిక్స్ మినిట్స్ షాట్

హీరోగా కంటే వివాదాలతోనే ఎక్కువగా పేరు సంపాదించాడు తమిళ నటుడు శింబు. ప్రత్యేకించి ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఇతగాడు పెట్టింది పేరు. అందుకే కెరీర్ లో వెనకబడ్డాడు శింబు.

Continue Reading