సిఎస్ఐఆర్ తాజా సర్వే: శాకాహారుల్లో కరోనా వ్యాప్తి తక్కువే...

సిఎస్ఐఆర్ తాజా సర్వే: శాకాహారుల్లో కరోనా వ్యాప్తి తక్కువే…

కేంద్ర పరిశోధన సంస్థ సిఎస్ఐఆర్ తాజాగా ఓ సర్వేను నిర్వహించింది. శాఖాహారుల్లో కరోనా వ్యాప్తి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయంపై సర్వేను నిర్వహించింది.

Continue Reading